Branding, Logo Dizajn & Brand Vodič

Brendiranje je početni proces kreiranja identiteta vašeg preduzeća, koji uključuje vizuelne i ne-vizuelne elemente. Vizuelno, sastoji se od dizajniranja logotipa, odabira paleta boja i odabira tipografije za kreiranje doslednog i prepoznatljivog vizuelnog identiteta.
Proces brendiranja može pomoći vašem preduzeću da stvori jedinstveno ime, priču, strategiju i identitet vizuelnog brenda.

Procesi kroz koje prolazimo kroz brendiranje

Brend identitet

Brendiranje počinje otkrivanjem vaših specifičnih ciljeva i želja.
Strategija odgovara na pitanje: Ko je vaša ciljna grupa i šta je za nju važno? Koji će identitet najviše odgovarati? Kakve emocije brend treba da stvori?….
Oslanjajući se na ove činjenice, pristupamo istraživanju tržišta i konkurencije kako bi što bolje pozicionirali dizajn loga i brenda na tržištu pažljivim dizajnom, komunikacijom i emocijama.
Zatim  na osnovu svega toga, pre vizuelnih aspekata brenda, kreiramo identitet koristeći nazive i slogane koji pričaju priču o vašoj kompaniji i proizvodima. Onda prilazimo logo dizajnu, izboru boja..

Svaka kompanija je prilagođena, a svaki brend paket je jedinstven.
Uvidi i rezultati istraživanja nam pomažu da stvorimo i razvijamo imidž i identitet koji su jedinstveni, bezvremenski i održivi.

Kada razvijamo identitet, sledimo dva glavna principa: identitet mora odgovarati brendu i biti jedinstven.
Logo dizajn

Dizajniranje logotipa je samo jedan deo većih usluga brendiranja u ArtiMarku, ali je njegov uticaj na brend značajan.
Logo je prva stvar koju kupac vidi zato je njegova uloga u percepciji brenda velika.
Njemu posvećujemo posebnu pažnju oslanjajuči se upravo na istraživanja i strategiju kroz koju smo prošli.
Obično klijentu predlažemo nekoliko opcija za identifikaciju brenda sa logom, bojama, tipografijom i nakon izabranog predloga, pristupamo daljoj razradi vizuelnog stila.

Brend vodič

Da bi se izgled i osećaj vašeg brenda mogli neprimetno preneti preko platformi, razvijamo brend vodič, koji definiše smernice za tipografiju, palete boja, pravilno pozicioniranje logotipa, pravila kreiranja sadržaja i još mnogo toga.
Brend vodič  je vaša vodilja kada je u pitanju upravljanje brendom i razvoj vašeg poslovanja.